Ons fokbedrijf

Fokkerij is de kern van ons bedrijf. Voortdurend rekening houdend met de belangen van onze relaties wil Pietrainfokkerij Berkenerf steeds de genetische capaciteiten van zijn dieren verbeteren. Klanten kunnen steeds op ons rekenen, vandaag en in de toekomst.

 

Dirk Van Stappen nieuwe BelPi® fokker

 

                                                               PERSBERICHT

 

Nieuwkerke-Waas // 18 juni 2015

 

 

Dirk Van Stappen nieuwe BelPi® fokker

 

 

Dirk en Anne Van Stappen-Van Goethem uit Nieuwkerken-Waas fokken voortaan onder de BelPi® vlag. Dirk en Anne zijn nog maar 6 jaar actief in de Piétrain fokkerij maar behoren nu al bij de absolute top. Hun Piétrainfokkerij is recent sterk uitgebreid vanwege hun succes in de fokkerij. Het bedrijf telt 200 zeugen waarvan een 50-tal van het Piétrain ras. Dit aantal zal in de komende jaren verder toenemen.

 

Dirk Van Stappen maakt de keuze voor BelPi® omdat hij sterk gelooft in de expertise en professionele omkadering hoe de fokwaarden bepaalt wordt. ,,Bij BelPi® voel ik mij omringd door een team van professionals waaronder de specialisten van het research center van Topigs Norsvin. Dat geeft vertrouwen voor genetische vooruitgang en succes in de toekomst.’’

 

Van Stappen investeert in de fokkerij en kan zodanig volwaardig deelnemer zijn van de BelPi® fokkerij. Zo plaatst het bedrijf voerstations voor individuele voeropname tijdens de opfok van de beren. Tevens worden tal van andere parameters meegenomen en onderling uitgewisseld. Deze manier van werken resulteert in een hogere betrouwbaarheid en dus grotere genetische vooruitgang.

 

Bernard Devrome en de partners van BelPi® zijn blij met het feit dan Van Stappen zich aan sluit. ,,Dirk is een moderne succesvolle fokker die qua toekomstvisie goed aansluit bij wat BelPi® wil. Zijn komst naar BelPi® is dan ook een waardevolle toevoeging aan ons initiatief.’’

 

Het begin 2015 gestarte BelPi® Piétrain fokprogramma werkt op basis van de modernste internationale fokkerij technologie. Naast omvangrijke metingen op de fokbedrijven wordt ook in laboratoria DNA- en stressonderzoek uitgevoerd. Uniek in België is de inzet van voerstations met individuele voeropname registratie tijdens de opfok van de beren zodat men een betrouwbaar beeld krijgt over de ganse stapel en de betere lijnen kan selecteren.

 

Naast metingen op de fokbedrijven zelf worden door Danis en Cobbaert vermeerderingsbedrijven naar voor geschoven die zullen instaan voor het aanleveren van praktijkgegevens van nakomelingen van geselecteerde fok en eindberen. Hierbij worden parameters uit kraam- en vleesvarkensstal meegenomen en verwerkt in het fokprogramma.

 

BelPi® werkt samen met Topigs Norsvin voor de berekening van fokwaarden. Dit is een waarborg voor extra genetische vooruitgang.

 

BelPi® is een initiatief waar andere professionele Piétrainfokkers de mogelijkheid krijgen om toe te treden.  BelPi® beren zijn vrij beschikbaar voor KI-stations en zelfstandige varkenshouders.

 

Voor meer info: info@belpigenetics.com