Ons fokbedrijf

Fokkerij is de kern van ons bedrijf. Voortdurend rekening houdend met de belangen van onze relaties wil Pietrainfokkerij Berkenerf steeds de genetische capaciteiten van zijn dieren verbeteren. Klanten kunnen steeds op ons rekenen, vandaag en in de toekomst.

 

Onderzoek

 

Meten is weten

Fokkerij is belangrijk en eist continu vooruitgang. Daarom is verzamelen van correcte en betrouwbare gegevens zeer belangrijk om een goede database op te bouwen. Dieren ingezet in fokkerij ondergaan DNA- en stressonderzoek, verschillende metingen en regelmatige beoordelingen.

De ingezette fokberen die gebruikt worden voor de berenproductie ondergaan vele praktijkproeven waarbij vitaliteit, uniformiteit, groei, kwaliteit en voederconversie streng beoordeeld worden bij de nakomelingen ervan, dit in testen op zuiver lijnsdieren als in kruising. Alle beren bestemd voor eindbeerproductie en fokkerij worden steeds getest naar groei, voederconversie,% vlees, spek- en spierdikte.

Nieuw is dat fokkerij Devrome de pietrainberen, momenteel als enige fokkerij in Belgie, op voerstations plaatst met individuele voerregistratie. Deze techniek maakt het ons mogelijk de exacte voeropname per individuele beschikbare beer te kennen. De dieren met betere voederconversie komen in aanmerking als beschikbare eindbeer of fokkerijbeer.

Deze vele onderzoeken geven een hoge betrouwbaarheid naar koper-gebruiker van eindberen en sperma. Door het constant investeren en innoveren in nieuwe technieken kunnen we als Pietrainfokkerij voortdurend vooruitgaan en zo garant staan om een betrouwbaar en kwalitatief product af te leveren die inspeelt en beantwoord aan de markvraag.

voerstation
voerstation
voerstation
voerstation
voerstation
voerstation
voerstation