Ons fokbedrijf

Fokkerij is de kern van ons bedrijf. Voortdurend rekening houdend met de belangen van onze relaties wil Pietrainfokkerij Berkenerf steeds de genetische capaciteiten van zijn dieren verbeteren. Klanten kunnen steeds op ons rekenen, vandaag en in de toekomst.

 
voerstation

voerregistratie

 

In 2014 startte Devrome als eerste in Belgie met het testen van beren op voerstations met als doel het registreren van de individuele voeropname. Deze techniek maakt het mogelijk de exacte voeropname per beer te kennen. Hierdoor kunnen eindberen afgeleverd worden met een gekende voederconversie, hogere betrouwbaarheid en een snellere genetische vooruitgang. Om ieder dier individueel te kunnen volgen vanaf geboorte tot einde test, de T-end meting, worden de Piétrainvarkens voorzien van een uniek elektronisch oormerk.

Sinds de ingebruikname van de voerstations werden bij Piétrainfokkerij Berkenerf reeds 1200 beren individueel getest. Vanaf 2017 wordt een nieuw fokbedrijf in gebruik genomen en wordt de testcapaciteit op voerstations verdrievoudigt. Met deze inspanningen zal het mogelijk zijn om op de 3 fokbedrijven van Piétrainfokkerij Berkenerf 1500 beren /jaar individueel af te testen.

Hierdoor wordt het mogelijk om aan varkenshouder en KI centra een ruimere keuze aan te bieden van goedgekeurde beren.