Ons fokbedrijf

Fokkerij is de kern van ons bedrijf. Voortdurend rekening houdend met de belangen van onze relaties wil Pietrainfokkerij Berkenerf steeds de genetische capaciteiten van zijn dieren verbeteren. Klanten kunnen steeds op ons rekenen, vandaag en in de toekomst.

 

Piétrainfokkerij Berkenerf fokt voortaan onder BelPi® vlag

 

Piétrainfokkerij Berkenerf, één van Belgisch vooraanstaande Piétrain fokbedrijven, gaat voortaan verder onder de vlag van BelPi®. Freddy en Bernard Devrome van Piétrainfokkerij Berkenerf gaan, om beter aan de vraag van hun klanten te beantwoorden, onafhankelijk en neutraal binnen het nieuw opgerichte initiatief, BelPi® Piétrain fokken.

Het BelPi® fokprogramma werkt op basis van de modernste internationale fokkerij technologie. Daarbij is het verzamelen van correcte en betrouwbare gegevens zeer belangrijk. Naast metingen op het fokbedrijf zelf van ondermeer vitaliteit, uniformiteit, groei, kwaliteit en voederconversiewordt ook in laboratoria DNA- en stressonderzoek uitgevoerd.

Nieuw is dat Piétrainfokkerij Berkenerf, momenteel als enige in België, tijdens de opfok van Piétrainberen voerstations gebruikt met individuele voerregistratie. Deze techniek maakt het mogelijk de exacte voeropname per beer te kennen. Dit resulteert in een hogere betrouwbaarheid met een gekende voederconversie en een snelle genetische vooruitgang.

De vele metingen worden centraal door een high performance rekencentrum (Topigs Norsvin) verwerkt tot fokwaarden die betrouwbaarder en nauwkeuriger zijn. Dit geeft extra genetische verbetering en ook een hoge betrouwbaarheid naar de gebruiker van BelPi® eindberen en BelPi® sperma. Benard Devrome:,,Door deze manier van werken krijgen we de kans gebruik te maken van nieuwe technieken en inzichten in de fokkerij. Hierdoor zijn we gewaarborgd genetische vooruitgang te boeken. Dat zorgt dat we nu en in de toekomst garant kunnen blijven staan voor een betrouwbaar en kwalitatief product dat past bij de marktvraag."

Tevens worden er naast metingen op het Piétrainfokbedrijf zelf, gegevens vanuit de praktijk verzameld door BelPi® partners (Danis en Codivar). Hierbij worden verschillende parameters uit kraam en vleesvarkensstal meegenomen en verwerkt in het BelPi® fokprogramma.

Piétrainfokkerij Berkenerf is gelegen in Veurne en sinds 1985 fokbedrijf van het Belgische Piétrain ras. Het is het eerste bedrijf dat start onder de vlag van BelPi® . De BelPi®-fokkerij is een initiatief waar andere professionele Piétrainfokkers de mogelijkheid krijgen om toe te treden. De fokkers van het BelPi®-fokprogramma zijn onafhankelijk en kunnen vrij hun BelPi®-beren aanbieden in de markt.

Voor meer info: Freddy en Bernard Devrome-info@pietrain.eu