Ons fokbedrijf

Fokkerij is de kern van ons bedrijf. Voortdurend rekening houdend met de belangen van onze relaties wil Pietrainfokkerij Berkenerf steeds de genetische capaciteiten van zijn dieren verbeteren. Klanten kunnen steeds op ons rekenen, vandaag en in de toekomst.

 

BelPi® Genomics

 

PERSBERICHT

Veurne // 03-01-2017

 

BelPi® naar de volgende belangrijke stap, genoomselectie

           

Het BelPi®-fokkerijprogramma, dat begin 2015 uit de startblokken schoot, draait op volle toeren.

De doelstelling blijft: het ontwikkelen van de meest economische kwalitatieve Belgisch Piëtrain eindbeer met betrouwbare fokwaarden!  

Na het implementeren van voerstations en de LMS- metingen (spier/spekmetingen op levende dieren) op de fokbedrijven kreeg het nakomelingenonderzoek op testbedrijven vaste vorm. In 2016 zullen in totaal 1800 jonge piëtrain dieren de testen op de fokbedrijven ondergaan hebben. Dit is een verdubbeling t.o.v. 2015!  Tegelijkertijd zijn nu al meer dan 6000 vleesvarkens uit de testwerking geslacht, waarvan de productieresultaten beschikbaar komen voor de fokwaardeschatting van de fokkerijdieren.

Met de invoering van genoomselectie, naast de reeds toegepaste onderzoeken,   kan BelPi® effectiever werken aan het verbeteren van de fokkerij voor economisch belangrijke kenmerken. Er wordt dan niet zoals gebruikelijk geselecteerd op het fenotype (het uiterlijk of de prestaties) maar direct op het genotype (de erfelijke aanleg).

Bij genoomselectie worden DNA stalen genomen en het genotype, dat de erfelijke aanleg bepaalt, wordt in kaart gebracht. SNP’s (spreek uit als snips) zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. SNP’s  laten via een variatie in de nucleotiden de genetische verschillen op DNA niveau tussen dieren zien. Tussen individuele varkens kunnen honderdduizenden van deze SNP’s verschillen.

Bij genoomselectie koppelt BelPi® via de Topigs Norsvin technologie de informatie van de meer dan 50.000 bekende SNP typeringen aan de fenotypische informatie (groei, spekdikte, …) van het varken. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het schatten van fokwaarden. Hiervoor heeft Topigs Norsvin speciale software ontwikkeld die SNP informatie in de fokwaardeschatting verwerkt. 

De techniek van genoomselectie  is voor BelPi® een belangrijk instrument voor het

verhogen van de betrouwbaarheid van de fokwaarde van jonge fokvarkens.  

 

Genoomselectie maakt het dus voor BelPi® mogelijk sneller betrouwbare genetische vooruitgang te realiseren.

 

Op deze manier wil het BelPi® programma blijven investeren in de modernste internationale fokkerij technologie. Zo kan het nu en in de toekomst blijven garant staan voor een economisch interessante, betrouwbare en kwalitatieve eindbeer die beantwoordt aan de marktvraag.

Voor meer info: Bernard Devrome – 0472 731803 – www.belpigenetics.be - info@belpigenetics.be